1983

ഇപ്പോള്‍ സിനിമയും ഷൂട്ടിങും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ശ്രിന്ദ എന്ന മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടനടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.സാരി വാരിചുറ്റി ബ്ലൗസും അതിനടിയില്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ. ചെറിയ റോളുകളില്‍ നിന്ന് ശ്രിന്ദ നിവിന്‍ പോളിയുടെ... Read More

You may have missed